Boutique Apartments
Appartments
Taal

Gratis Ontbijt

Boek appartement

Tot
30% korting
+ Gratis ontbijtmand

Promotiecode: FLASH
Onthoud dat deze promotie eindigt in:
DAGEN
UUR
Notulen
SECONDEN
OFFER
Boek je volgende reis:
 • Check in
 • Check out
 • Volwassenen Inclusief kinderen ouder dan 3 jaar.
 • BABIES Kinderen onder de leeftijd van 3.
 • Gratis ontbijt Alleen door te boeken via mijn website geniet u van een gratis ontbijtpakket.

Disclaimer

Introductie

Dit document is bedoeld ter vaststelling en bepaling van de voorwaarden en voor de gegevensbescherming van de site www.ericvokel.com (hierna de "Site"), waarbij onder Site alle pagina´s en inhoud wordt verstaan die eigendom zijn van ERIC VÖKEL en die toegankelijk zijn via de domeinnaam www.ericvokel.com en de subdomeinen.

Middels de Site voorziet ERIC VÖKEL zijn gasten van informatie, voor het reserveren van toeristische appartementen, evenals elke andere soort dienstverlening die geschikt wordt geacht voor de correcte uitvoering van het maatschappelijk doel.

Door gebruik te maken van deze pagina, evenals van de diensten die op deze pagina´s beschikbaar worden gesteld voor de gebruiker, wordt volledig en onvoorwaardelijk akkoord gegaan met alle en elk van de algemene voorwaarden uit deze Disclaimer (hierna de "Algemene Voorwaarden"). Zodoende dient de gebruiker zich bewust te zijn van het belang van het doornemen van de voorwaarden elke keer wanneer de Site bezocht wordt. Door de Site te bezoeken wordt kennis gegeven van en akkoord gegaan met de volgende Algemene Voorwaarden, zodoende raadt ERIC VÖKEL de gebruiker aan de voorwaarden af te drukken of te downloaden en deze aandachtig te lezen elke keer wanneer de Site bezocht wordt.

Algemene voorwaarden

Eigenaar van deze Site is Atelier Capital S.L., woonachtig te Calle Vizcaya 9, 28045 Madrid, e-mailadres ericvokel@ericvokel.com; ingeschreven in het Handelsregister van Barcelona met C.I.F. (btw-nummer) B64867781.

Click here to read the General Terms of your booking

Reizen licenties

In de onderstaande link onze nummers ingesloten toeristische licenties:

Reizen licenties

Gebruik van de Site

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden stemt de gebruiker ermee in deze Site en de diensten te gebruiken die hierop tot zijn beschikking staan, op de wijze die op de site wordt bepaald. Deze Site en de bijbehorende diensten mogen niet gebruikt worden voor illegale doeleinden en/of in strijd zijn met de doeleinden die zijn vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden, die strijdig kunnen zijn met de rechten en/of belangen van derden of in enig opzicht schade toe kunnen brengen aan deze Site of een goede werking hiervan of van de diensten verhinderen die op de Site worden aangeboden of in de toekomst aangeboden zullen worden.

Site-omgeving. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

Onder deze Site wordt verstaan de website www.ericvokel.com.

Toegang tot deze Site valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruikers. Risico´s die voortvloeien uit het gebruik van de Site door de gebruiker vallen alleen en uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid. ERIC VÖKEL is niet aansprakelijk: (I) voor onjuistheden, de beschikbaarheid, de continuïteit, gebreken en de veiligheid van de Site; (II) wanneer de inhoud van de Site of de informatie die wordt doorgegeven via deze Site virussen of andere schadelijke elementen bevat zoals fouten, omissies of onnauwkeurigheden; (III) wanneer de gebruiker de Site niet op veilige wijze gebruikt;

ERIC VÖKEL is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die kunnen voortvloeien uit storingen, onderbrekingen, computervirussen, telefoonstoringen of onderbrekingen in de operationele werking van dit elektronische systeem, buiten enige invloed van ERIC VÖKEL om; vertragingen of storingen in het gebruik van het huidige elektronische systeem veroorzaakt door gebreken of overbelasting van het Data Verwerkingscentrum, telefoonlijnen, het Internetsysteem of in andere elektronische systemen; noch voor schade die veroorzaakt kan worden door derden via illegale inmenging buiten het beheer van ERIC VÖKEL om. ERIC VÖKEL is eveneens niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die de gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van fouten, gebreken of omissies, in de door ERIC VÖKEL geleverde informatie, mits deze wordt verstrekt uit externe bronnen.

Het bezoeken van deze Site betekent niet dat er een zakelijke relatie wordt aangegaan tussen ERIC VÖKEL en de gebruiker.

Actualiteit en wijziging van informatie

De informatie die op deze Site te vinden is, is van kracht op de datum van de laatste update. ERIC VÖKEL behoudt zich het recht voor de informatie op deze Site te actualiseren, veranderen of te verwijderen, en kan de toegang ertoe beperken of weigeren.

ERIC VÖKEL behoudt zich het recht voor om, op elk moment, wijzigingen en aanpassingen toe te passen die hij wenselijk acht, hetgeen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kan plaatsvinden.

Inhoud

ERIC VÖKEL stelt alles in het werk om fouten in de inhoud van deze Site te voorkomen. ERIC VÖKEL staat niet garant en is niet aansprakelijk voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit fouten in de inhoud die op deze Site kunnen voorkomen die door derden zijn gemaakt.

ERIC VÖKEL is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud, commerciële activiteiten, producten en diensten die kunnen worden bekeken via links, indien van toepassing en indien beschikbaar, direct of indirect, via deze Site. De aanwezigheid van links op de Site van ERIC VÖKEL, mits uitdrukkelijk anders vermeld, dient louter ter informatie en vormt in geen enkel geval een voorstel, uitnodiging of aanbeveling daarvan. Deze links vertegenwoordigen geen enkele vorm van relatie tussen ERIC VÖKEL en de bedrijven of eigenaren van de websites die toegankelijk zijn via deze links. ERIC VÖKEL behoudt zich het recht voor om eenzijdig en te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de links die op zijn Site kunnen verschijnen te verwijderen.

ERIC VÖKEL behoudt zich het recht voor de toegang tot de Site voor elke Internetgebruiker te beletten of te verbieden die op deze Site elke vorm van inhoud plaatst die in strijd is met de juridische of morele normen, hij behoudt zich het recht voor juridische stappen te ondernemen om dit soort gedrag te vermijden.

Navegatie, toegang en veiligheid

ERIC VÖKEL stelt alles in het werk opdat de navigatie zo goed mogelijk wordt gerealiseerd en dat elke vorm van schade wordt vermeden die tijdens de navigatie kan voorvallen.

ERIC VÖKEL is niet aansprakelijk voor schade, van welke vorm dan ook, waarmee gebruikers te maken kunnen krijgen door het gebruik van andere browsers of andere versies dan de browsers waarvoor de Site is ontworpen.

De Site van ERIC VÖKEL is gecertificeerd, hetgeen inhoudt dat toegang tot transactionele diensten en diensten die persoonlijke gegevens registreren in een veilige omgeving worden opgeslagen.

ERIC VÖKEL is niet aansprakelijk en garandeert niet dat de toegang tot de Site immer feilloos zal verlopen of dat deze vrij is van fouten. Tevens is hij niet verantwoordelijk, noch kan hij garanderen dat de inhoud of software waartoe met toegang heeft via de Site, vrij is van fouten of schade kan veroorzaken. In geen enkel geval is ERIC VÖKEL aansprakelijk voor elke vorm van verlies of schade die voortvloeit uit de toegang tot en het gebruik van de Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade aan informatiesystemen of schade die wordt veroorzaakt door een virus. ERIC VÖKEL is niet verantwoordelijk voor schade die gebruikers kunnen lijden door oneigenlijk gebruik van deze Site. In het bijzonder is hij op geen enkele wijze verantwoordelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of gebreken in de telecommunicatie die zich kunnen voordoen.

De diensten die op deze Site kunnen worden aangeboden kunnen alleen correct worden gebruikt als ze voldoen aan de technische specificaties waarvoor het is ontworpen.

Gegevensbescherming

ERIC VÖKEL informeert de gebruikers van de Site dat ERIC VÖKEL de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming respecteert en in het bijzonder wet 15/99, van 13 december, Bescherming van Persoonsgegevens, evenals de uitvoeringsbesluiten daarvan, waarvoor technische en organisatorische maatregelen zijn aangenomen teneinde verlies, verkeerd gebruik, wijziging, niet-geautoriseerd toegang en diefstal van overhandigde persoonlijke gegevens, in dit geval via de Site, te vermijden, rekening houdend met de stand van de techniek, de aard van de gegevens en de risico´s waaraan zij worden blootgesteld.In het geval dat gebruik wordt gemaakt van de diensten die ATELIER CAPITAL deze Site biedt, dienen de gebruikers persoonlijke gegevens in te vullen. ATELIER CAPITAL stelt -in overeenstemming met de geldende voorschriften- de gebruiker tijdig op de hoogte van zijn rechten en zal vragen om zijn uitdrukkelijke en eenduidige toestemming voor de behandeling van de persoonsgegevens.

Who is responsible for processing your data?

Identification: ATELIER CAPITAL, S.L..- CIF: B64867781
Postal Address: C/ Vizcaya 9, 28045 MADRID
Telephone: 934334631
Email address: ericvokel@ericvokel.com
Data Protection Officer: AGM Abogados, S.L.
DPO Contact: agm@agmabogados.com

For what purposes do we process your personal data?

At Atelier Capital, S.L. we process the information that the persons concerned provide us for the following purposes:

 1. Provision of hotel services and support during your stay at our establishments, as well as charging and invoicing these services.
 2. Marketing: sending regular marketing, informational, promotional and/or advertising material through automated tools (e-mail, website, SMS, and/or MMS, unattended calls) and/or non-automated (ordinary mail and operator assisted calls) as well as material related to market research and initiatives organised by Atelier Capital, S.L..
 3. Profiling: analysis of the personal data provided by you, in order to individualise your preferences and to offer you a personalised service. Automated decisions will not be taken based on this profile.

How long will we store your data for?

The personal data provided will be stored for as long as the person concerned does not request its removal.

What is the legitimacy for processing your data?

The legal basis for processing your data is the execution of the business relationship.
The prospective range of services is based on the consent which is requested through our data collection forms (online, off-line, telephone), under no circumstance does the removal of this consent determine the execution of the commercial provision.

Which recipients will your data be communicated to?

The data will be communicated to other companies with the same economic activity as Atelier Capital, S.L. and whose service is commercialised through the same web page for internal administrative purposes, including processing the personal data of clients and employees.

Atelier Capital, S.L. will also be able to disclose your data or allow access to third parties, in order to comply with its tax and security obligations (State Security forces) as well as to implement business obligations.

For the Marketing purposes indicated above, Atelier Capital, S.L. may disclose your data to companies specialised in the indicated services.

What are your rights when you provide us your data?

Any person has the right to obtain confirmation on if Atelier Capital, S.L. is processing personal data that concerns them.

The persons concerned have the right to access their personal data, as well as requesting the correction of inaccurate data, or in their case, requesting its removal when, among other reasons, the data is no longer needed for the purposes it was collected for.

In certain circumstances, the persons concerned will be able to request the limitation of the processing of their data, in which case we will only keep the data to exercise or defend claims.

In certain circumstances and for reasons related to their specific situation, the persons concerned will be able to oppose the processing of their data. Atelier Capital, S.L. will stop processing the data, unless for compelling legitimate grounds or to exercise or defend possible claims.

How have we obtained your data?

The personal data we process at Atelier Capital, S.L. in some cases comes from third party intermediary channels as well as interested parties that have directly contacted Atelier Capital, S.L. through their website, by phone, etc. always having provided and granted their express and unequivocal consent to process their data, when checking in to our ERIC VÖKEL establishments.

What type of data do we process?

The categories of data that we process are:

 • Identification data
 • Postal or email addresses
 • Telephone.
 • Business information
 • Sensitive data is not processed.

Inzake het gebruik van cookies

Toegang tot de Site kan zorgen voor het gebruik van cookies, zowel op de pagina´s als op de gelinkte pagina´s of waarnaar verwezen wordt via links.

Who is responsible for processing your data?

www.ericvokel.com uses its own and third-party cookies to improve our services, personalise our website, make browsing easy for our users, provide you a better experience when using the website, identify problems in order to improve them, measure and take statistics on usage and show you advertising related to your preferences by analysing website usage.

For these purposes, we use:

Technical cookies

These allow the user to browse through a webpage, platform or app and use different options or services that exist on it such as, for example, control traffic and communication of data, identify the session, access restricted parts, remember the items included in an order, carry out the purchase process of an order, request registration or participation to an event, use security features during browsing, store content to share videos or sound or content on social media.

Personalisation cookies

These allow the user to access the service with certain predefined characteristics based on a series of criteria on the user’s terminal such as for example, language, the type of browser they are using to access the service, regional settings from where they are accessing the service, etc.

Analysis cookies

These allow the person responsible for them, to monitor and analyse users’ behaviour on the websites to which they are linked to. The information gathered through this type of cookie is used to measure the activity of the websites, app or platform and to produce browser profiles of the users of these sites, apps and platforms, in order to introduce improvements based on the analysis of the data on the use made by the users of the service.

Advertising cookies

These allow to more effectively manage the offer of advertising spaces that are on the website, adapting the advert’s content to the content of the requested service or to how you use our webpage.

The user can, at any time, allow, block or remove the cookies installed on their equipment by changing the settings on the browser that they have installed on their computer:

 • For more information on Internet Explorer click here
 • For more information on Firefox click here
 • For more information on Google click here
 • For more information on Safari click here
 • For more information on Opera click here

Disabling cookies does not prevent browsing on the website, although the use of some of its services may be limited and, therefore, your browsing experience may be less satisfactory.


Type of Cookie Name Supplier Function Expiration
OWN cb-enabled OWN This cookie detects if the user has accepted the cookies policy on the website and so it is not necessary to show the same message again. 1 year
OWN eric-book OWN This cookie sabe your last cookie 1 year
THIRD-PARTY _ga Google Analytics They collect anonymous information on how users browse the website in order to know the origin of the visits and other similar statistical data. 2 years
THIRD-PARTY _gat Google Analytics They collect anonymous information on how users browse the website in order to know the origin of the visits and other similar statistical data. 1 minute
THIRD-PARTY _gid Google Analytics They collect anonymous information on how users browse the website in order to know the origin of the visits and other similar statistical data. 24 hours
THIRD-PARTY MUID MUIDB Bing Ads (Microsoft) Cookies provided by Microsoft and used for analytical and advertising purposes. 390 days
THIRD-PARTY _uetsid Bing Ads (Microsoft) Cookies provided by Microsoft and used for analytical and advertising purposes. 30 minutes
THIRD-PARTY DSID Doublclick DoubleClick is a subsidiary of Google that develops and provides online advertising publishing services. 14 days
THIRD-PARTY IDE Doublclick DoubleClick is a subsidiary of Google that develops and provides online advertising publishing services. 190 days
THIRD-PARTY __sonar Doublclick DoubleClick is a subsidiary of Google that develops and provides online advertising publishing services. 254 days
THIRD-PARTY cto_wid Doublclick DoubleClick is a subsidiary of Google that develops and provides online advertising publishing services. 326 days
THIRD-PARTY act m_pixel_ratio presence datr sb Facebook This cookie provided by Facebook establishes when a user is logged in or uses the service. It allows the user to comment or share an article with their friends on the social network. 14 days
THIRD-PARTY dpr wd Facebook This cookie provided by Facebook establishes when a user is logged in or uses the service. It allows the user to comment or share an article with their friends on the social network. 7 days
THIRD-PARTY c_user 
fr 
xs Facebook This cookie provided by Facebook establishes when a user is logged in or uses the service. It allows the user to comment or share an article with their friends on the social network. 90 days
THIRD-PARTY CM ServerPool TACds TASession TATravelInfo TAUD TAUnique PMC SRT TART TASSK TripAdvisor Are needed to show the widgets used by this site in order to view the ratings of our properties. Permanent
THIRD-PARTY Apnid Sojern
For AppNexus (ad exchange) ID of a traveler Up to 60 days
THIRD-PARTY cid Sojern
For Sojern ID of a traveler Up to 2 years
THIRD-PARTY Gid Sojern
For Google ID of a traveler Up to 2 years
THIRD-PARTY dc-adv Sojern
For Serve dynamic ads to a traveler Up to 2 years

Intellectueel eigendom en auteursrechten

ERIC VÖKEL verklaart dat, mits anders is aangegeven op de Site, teksten, afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, iconen, foto´s, videoclips, geluidsfragmenten en overig materiaal dat op de Site te vinden is, en elke andere intellectuele creaties en/of uitvindingen of wetenschappelijke of technische vindingen, ongeacht hun commerciële of industriële toepassing (hierna gezamenlijk genoemd de "Inhoud"), zijn gecreëerd of bedacht door ATELIER CAPITAL of door deze overgedragen, gelicentieerd, overgedragen of geautoriseerd door de eigenaren of en/of begunstigden.

De Gebruiker stemt ermee in geen enkel onderscheidend teken te verwijderen of te wijzigen die door de Site wordt gebruikt, met inbegrip van maar niet beperkt tot, merknamen, (afbeeldingen, logo´s, etc.), het "copyright" en overige identificatiegegevens van de rechten van ERIC VÖKEL of van derde eigenaren van de Site.

Tevens zijn eigendom van ERIC VÖKEL alle rechten op alle werken, uitvindingen, ontdekkingen, octrooien, ideeën, concepten, updates en verbeteringen gerelateerd aan de Site, de systemen, toepassingen, programma´s en diensten die ERIC VÖKEL verleent, die voor de eerste keer door ERIC VÖKEL worden gecreëerd, gerealiseerd, ontwikkeld of in de praktijk gebracht, alleen of met de hulp van de gebruikers van de Site, tijdens of als resultaat van een ontwerp, ontwikkeling of andere activiteit overeenkomstig het Contract.

De Gebruiker mag noch de naam, noch de merken, symbolen, logo´s en onderscheidende tekens gebruiken die eigendom zijn van ERIC VÖKEL zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

In het geval dat een gebruiker of een derde van mening is dat inhoud op de Site in strijd is met het auteursrecht of andere rechten van intellectuele eigendom, dan verzoeken wij u contact op te nemen via het volgende adres: ERIC VÖKEL ., Calle Roger de Lluria 137 – 7º - 1º, Barcelona, 08037

Recht en jurisdictie

De Gebruiksvoorwaarden uit deze Overeenkomst vallen onder de Spaanse wetgeving. Zowel ERIC VÖKEL als de gebruikers van de Site gaan ermee akkoord dat geschillen die kunnen voorvallen inzake de interpretatie, de naleving en/of de uitvoering van deze regels zijn onderworpen aan de jurisdictie van de Hoven en Rechtbanken van de stad Barcelona, met uitdrukkelijke uitsluiting van enige andere rechterlijke bevoegdheid waaronder dit kan vallen.